сряда, 7 март 2012 г.

Прочетено от пожълтелите страници


"Жените са огромна сила, когато те са организирани, политически съзнателни и активни"
"Нашето прогресивно отечественофронтовско семейство трябва да се основава на :
- равноправието на жената и мъжа
- взаимно уважение между жената и мъжа
- мзаимната морална помощ между съпруга и съпругата
- дружната грижа за отглеждането и възпитанието на детето
-на съвместната работа за осъществяването програмата на Отечествения фронт

Трябва да се  установи здраво, културно отношение към жената катоп към жена-човек, жена-другар, жена-майка на нашите деца-  най-гелемия капитал на народа"

Няма коментари:

Последователи